Studenttinget

Publisert:Sist oppdatert:

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorginisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

Studenttinget

HVA GJØR STUDENTTINGET?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg, som sikrer studentene representasjon. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

POSISJONER I STUDENTTINGET


Representanter fra avdelingene
Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikk, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamlingen Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Det er 5 representater fra helse og sosialfag, 7 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 4 representanter fra logistikk.

Styret
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

Kontrollkomite
Det sitter to representanter fra Studenttinget i Kontrollkomiteen som passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Hvem kan bli med i Studenttinget?
Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen og forsamlingen.

KONTAKT OSS

Send oss en e-post: tinget@himolde.no

VIL DU VITE MER?