Smuget

  Publisert:Sist oppdatert:

  Smuget er studentenes egen pub. Den holder til i tilknytning til kantina på skolen.

  Smuget Logo

  Her arrangeres det festligheter som quiz, temafester, foredrag og mini-konserter. Her arrangeres det også fredagspub hver fredag fra 21.00 -02.00, her har vi ulike aktiviteter som bordtennis, beerpong, biljard, brettspill, fifa og singstar! Så det er bare å ta seg en tur innom. Som studenter, har styret i Smuget frie hender til å bestemme hva som skjer og når det skjer.

  Om vervene i Smuget

  Leder

  Leder er øverste myndighetsperson for Studentbaren Smuget, og har hovedansvar for hva som skjer med og i Smugets daglige drift. Leder av Smuget skal fungere som et bindeledd mellom Kantina og Smuget. Leder er en av to som kan godkjenne utleggskjemaet i forbindelse med Smuget.

  Nestleder

  Nestleder har som hovedoppgave å støtte oppunder leder og være dens stedfortreder når leder ikke er tilstede. Daglige oppgaver for nestleder består i hovedsak av utsendelse av møteinnkallelser, referent under alle møter for Smuget, være generelt behjelpelig med oppgaver som andre styremedlemmer trenger hjelp med.

  Økonomiansvarlig

  Smugets økonomiansvarlig skal til en hver tid være oppdatert på Smugets finansielle situasjon, og skal ha kontinuerlig dialog med SiMolde og oversende fakturaer som Smuget mottar til SiMoldes regnskapsfører. Økonomiansvarlig er en av to som kan godkjenne utleggskjemaet i forbindelse med Smuget. Økonomiansvarlig skal også i samråd med leder gå igjennom å godkjenne årsberetningen for inneværende år

  Barsjef

  Barsjefs hovedoppgave er å påse at baren til en hver tid er utstyrt med nok inventar til Smugets operasjonelle drift, og skal utføre bestillinger når inventarnivået i Smuget tilsier at det kreves ny bestilling. Barsjef er også ansvarlig for å spillere inn nye varer, slik at man oppnår en sunn rotasjon av produkter, slik at produktutvalget til en hver tid fremstår som nytt og spennende.

  PR- ansvarlig

  Kommunikasjonsansvarlig har som hovedoppgave å styre Smugets sider på de sosiale plattformer der Smuget har etablert seg. Per januar 2019 er Smuget representert på følgene plattformer: -Facebook -Instagram – Snapchat

  Styremedlem

  Som styremedlem har man som hovedoppgave å være med å drifte smuget på det operasjonelle nivå. Som styremedlem er man også med å diskutere viktige saker som oppstår i løpet av studieåret, og har stemmeberettiget på lik linje som dem i styret med dedikerte funksjoner.

  Bli funksjonær i Smuget!

  Smuget lever på dugnadsånd fra sine styremedlemmer og funksjonærer, og det er alltid plass til flere som ønsker å bidra til å skape et godt studentmiljø både i styret og som funksjonærer. Vi hører gjerne fra deg dersom du har innspill, spørsmål, eller ønsker å bidra som funksjonær eller styremedlem.

  Har du lyst å bli funksjoner i Smuget? Fyll ut skjema nedenfor!