Studenttinget

Publisert:Sist oppdatert:

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

Hva gjør Studenttinget?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler interesser som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg, som sikrer studentene representasjon. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Kontakt Studenttinget

tinget@himolde.no