MSI: Molde Studentenes Idrettslag

Publisert:Sist oppdatert:

MSI er et idrettslag for alle studenter ved høgskolen i Molde. Vi har åpne treninger i futsal og volleyball, i tillegg til dame- og herrelag i fotball.

Msi

Medlemskap

Medlemskap i MSI er per semester, innbetaling og innmelding skjer via MinIdrett, se hvordan lenger ned. Medlemskap gir tilgang til MSI sine aktiviteter, futsal og volleyball i Træffhuset, samt stemmerett ved årsmøter. I tillegg drifter MSI treningsrommet på skolen, det er valgfritt hvorvidt en ønsker tilgang her og kommer i så fall i tillegg til medlemsavgiften.

Priser:

150, - for medlemskap i MSI pr. semester; dette gir tilgang til futsal, volleyball og evt. andre arrangementer.

300, - for tilgang til treningsrommet. Dette kommer i tillegg til påkrevd medlemskontingent, totalt 450, - pr. semester for treningsrommet.

Fremgangsmåte MinIdrett og KlubbAdmin

Overgang til MinIdrett og KlubbAdmin for registrering og oppfølging av medlemmer er nytt av året 2020. Alle som vil anvende seg av MSI sine tilbud; Treningsrommet, futsal og/eller volleyball må registrere bruker. Dette på grunn av lovendringer hos NIF som vi er underlagt og nødt til å forholde oss til. Derfor må samtlige som ønsker være i MSI ha, eller lage, en MinIdrett-bruker og bli medlem av Molde Studentenes Idrettslag gjennom NIF sitt system. Betaling heretter kommer til å foregå via MinIdrett. Enten på nettsiden eller faktura på mail, det bestemmer du selv.

Fremgangsmåte for dere som ikke har betalt medlemskap pr. 2020:

(OBS! De av dere som allerede har overført eller vippset må lese lenger ned):

Klikk dere inn her: https://medlemskap.nif.no, søk opp “Molde Studentenes Idrettslag”, og trykk “bli medlem” og følg anvisningene videre.

Dersom du ikke har benyttet deg av MinIdrett før så velger du “Ny bruker”, det er gjort på 1-2-3. Dersom du har anvendt MinIdrett tidligere logger du bare inn med denne.

Viktig: For tilgang til treningsrommet må du huske å huke av på “Trening i helestudio” (skrivefeilen er utenfor vårt område å rette opp i) når du er kommet så langt som å velge aktivitet. Dersom du ønsker å delta på futsal og volleyball huker du av på “Studentidrett”.

Deretter betaler du for medlemskap for inneværende semester og evt. treningsrom hvis du ønsker det. I fremtiden vil dere få mail for avgifter pr. semester, helt til dere selv velger å melde dere ut igjen.

For dere som allerede har betalt 2020:

IKKE bruk linken over, men denne: https://minidrett.nif.no/, logg inn eller lag bruker og søk opp Molde Studentenes Idrettslag under “Medlemskap” og “Finn ny klubb” når du er logget inn. Huk av for “Trening i helestudio” for treningsrom, og/eller “studentidrett” for futsal/volleyball. Når søknaden sendes inn sjekkes dette mot deres betaling og godkjennes deretter.

Litt avhengig av pågang vil det ta 1-3 arbeidsdager å få tilgang til treningsrommet etter godkjent betaling og registrering.

Treningstider

Hver uke er det volleyball og futsal for alle medlemmer i MSI.

Aktivitet Tid Sted
Futsal
Mandag 21.00-22.30
Træffhuset - Molde Arena
Volleyball
Onsdag 21:00-22:30
Træffhuset - RekneshallenMolde Studentenes Fotballklubb

MSI har eget dame- og herrelag i fotball, Moldestudentenes fotballklubb. For mer informasjon, besøk vår Facebook-side.

Verv i MSI


Leder
Skal drive MSI på en forsvarlig måte. Leder skal ha kontroll over de ulike aktivitetene, og at de drives på en god måte, samt og fordele oppgavene som er i MSI. Leder hjelper også til med det jeg kan i MSIL dersom det trengs. Leder har ansvar for å kalle inn til møter i styret for MSI.

Nestleder
Deltar på alle styremøter og hjelper til der det trengs. Er med på alle arrangementer, og er stedfortreder for leder.

Treningsromansvarlig
Ansvar for treningsrommet på skolen. Det er viktig å holde orden i treningsrommet slik at det skal være en god opplevelse å trene i vårt treningsrom. Ellers deltar treningsromansvarlig på andre aktiviteter i MSI og hjelper til der det trengs.

Økonomiansvarlig
Ansvar for MSIs økonomi og at MSI har en forsvarlig drift økonomisk. Økonomiansvarlig setter opp budsjett.

Futsalansvarlig
Har ansvaret for å drive futsaltreningene. Ansvarlig for å ta med utstyr til treningene, deler inn i lag og setter i gang treningen.

Leder for fotballlaget
Har ansvar for alt som vedrører fotballagene: Sette opp treningstider, sørge for baneleie, setter opp kontrakter og skaffer sponsorer.

Vil du starte en gruppe i MSI?

Er det noe du savner – håndball, basketball, langrenn eller noe helt annet? Ta kontakt med oss om du har gode ideer til nye typer aktiviteter eller treningsgrupper!

Send gjerne en e-post til msi@himolde.no.

Andre henvendelser du lurer på, kan du også kontakte oss på Facebook.