MSH - Moldestudentenes helseutvalg

  Publisert:Sist oppdatert:

  MSH - Moldestudentens helseutvalg - sin kjernesak er å øke engasjementet til studentene ved HiM gjennom spennende seminarer og aktiviteter. Det åpner dørene for at helsefaglige studenter deler kunnskap og erfaringer, tenker ut nye ideer for å fremme helse og initiativ lokalt, og knytte bånd med hverandre på tross av ulike studieår eller studieretninger.

  Msh Logo 2

  Om MSH

  Utvalget har òg som formål å fremme interesse for helsefaglige utfordringer og tema, samt øke bevisstheten rundt de valgte temaene for hvert år, både for helsefaglige studentretninger, men også for alle andre interesserte.

  MSH ble etablert for aller første gang høsten 2016, og vi anser det som en god måte å fremme engasjement, åpenhet, fysisk aktivitet og giverglede!

  Beskrivelse av vervene

  Leder: Delegerer oppgaver. Forbereder og leder møter.

  Nestleder: Leder i leders fravær.

  Sekretær: Skriver referater fra møtene, og sender disse til medlemmene i utvalget.

  PR- ansvarlig: Synliggjøre MSH for medstudenter og andre, primært ved å oppdatere sosiale medier.

  Økonomiansvarlig: Har ansvar for budsjett, regnskap og å søke om midler til drift av MSH. Samt sørge for at budsjettet overholdes. Og ha kontroll over hva som går inn og ut på MSH’s konto.