Moldestudentenes Helseutvalg

Publisert:Sist oppdatert:

MSH – Moldestudentens helseutvalgs kjernesak er å øke engasjementet til studentene ved HiM gjennom spennende seminarer og aktiviteter. Det åpner dørene for at helsefaglige studenter deler kunnskap og erfaringer, tenker ut nye ideer for å fremme helse og initiativ lokalt, og knytte bånd med hverandre på tross av ulike studieår eller studieretninger.

Msh

Utvalget har òg som formål å fremme interesse for helsefaglige utfordringer og tema, samt øke bevisstheten rundt de valgte temaene for hvert år, både for helsefaglige studieretninger, men også for alle andre interesserte.

MSH ble etablert høsten 2016, og vi anser det som en god måte å fremme engasjement, åpenhet, fysisk aktivitet og giverglede! Har du noen innspill eller gode ideer send oss gjerne en e-post msh@himolde.no eller kontakt oss på vår Facebook-side!

VERV I MSH


Leder
Delegerer oppgaver. Forbereder og leder møter.

Nestleder
Leder i leders fravær.

Sekretær
Skriver referater fra møtene, og sender disse til medlemmene i utvalget.

PR-ansvarlig
Synliggjøre MSH for medstudenter og andre, primært ved å oppdatere sosiale medier.

Økonomiansvarlig
Har ansvar for budsjett, regnskap og å søke om midler til drift av MSH. Vedkommende skal sørge for at budsjettet overholdes og skal i tillegg ha kontroll over hva som går inn og ut på MSH’s konto.

Arrangementsansvarlig
Tar styringen med å tilrettelegge gode arrangement for Høgskolen i Molde. Hovedoppgaven er å lage et tidsplan og arbeidsoppgaver med hjelp fra resten av styret. Spesielt med PR-ansvarlige med å markedsføring.

​Vi søker nytt styre

2020 blir et viktig år for MSH! I løpet av Convid-19 pandemien så kjenner vi på oss at vi søker mye mer nærheten og omsorg til hverandre. Vi søker et nytt styre som vil være med å skape et nært og kjærlig Høgskole som vil bidra til at alle på skolen blir sett. Vi oppfordrer alle til å søke, både deg som er 1.års student helt til masterstudent.

Har man tid til å være med i et utvalg når man har praksis? - Vi kan se at det kan være et hindring å være med i MSH pga praksisen. Men med hjelp fra Studiemiljøkoordinator så setter vi opp et lavtersekel plan som er lett å gjennomføre.

Søk i dag!

* Hvilken stilling ønsker du: