Moldestudentenes Helseutvalg

Publisert:Sist oppdatert:

MSH – Moldestudentens helseutvalgs kjernesak er å øke engasjementet til studentene ved HiM gjennom spennende seminarer og aktiviteter. Det åpner dørene for at helsefaglige studenter deler kunnskap og erfaringer, tenker ut nye ideer for å fremme helse og initiativ lokalt, og knytte bånd med hverandre på tross av ulike studieår eller studieretninger.

Msh

Utvalget har òg som formål å fremme interesse for helsefaglige utfordringer og tema, samt øke bevisstheten rundt de valgte temaene for hvert år, både for helsefaglige studieretninger, men også for alle andre interesserte.

MSH ble etablert høsten 2016, og vi anser det som en god måte å fremme engasjement, åpenhet, fysisk aktivitet og giverglede! Har du noen innspill eller gode ideer send oss gjerne en e-post msh@himolde.no eller kontakt oss på vår Facebook-side!

VERV I MSH


Leder
Delegerer oppgaver. Forbereder og leder møter.

Nestleder
Leder i leders fravær.

Sekretær
Skriver referater fra møtene, og sender disse til medlemmene i utvalget.

PR-ansvarlig
Synliggjøre MSH for medstudenter og andre, primært ved å oppdatere sosiale medier.

Økonomiansvarlig
Har ansvar for budsjett, regnskap og å søke om midler til drift av MSH. Vedkommende skal sørge for at budsjettet overholdes og skal i tillegg ha kontroll over hva som går inn og ut på MSH’s konto.