Logistikkforum

Publisert:Sist oppdatert:

Logistikkforum er en faglig og sosial møteplass for logistikk- og økonomistudenter ved HiMolde, med et styre som består av 12 studenter fra både bachelor- og masternivå.

Logistikk Forum

Logistikkforum jobber aktivt med å bygge opp det faglige og sosiale miljøet for logistikk- og økonomistudentene ved høgskolen. Vi jobber også for å knytte logistikkstudenter nærmere næringslivet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Logistikkforum arrangerer bedriftsbesøk, foredrag fra næringslivet, studieturer til inn- og utland, og ulike konferanser relatert til logistikk og økonomi.

TURER OG ARRANGEMENT

Det største arrangementet Logistikkforum arrangerer i løpet av året er den årlige turen til Transport- og Logistikk konferansen på Gardermoen. Rundt 90 studenter reiser samlet nedover for å delta på en to-dagers konferanse. Dette er både en sosial og kunnskapsrik tur hvor man kan bli kjent med studenter fra studiet sitt, og personer fra næringslivet.

Våren 2016 reiste Logistikkforum til Rotterdam som er Europas største containerhavn, mens våren 2017 dro vi til Gøteborg der vi blant annet besøkte Skandinavias største havn og SKF.

VERV I LOGISTIKKFORUM

I styret fordeler vi roller og gjøremål, samt planlegging og koordinering av kommende arrangementer og aktiviteter. Vi har også sosiale tilstelninger som styremiddager og andre sosiale aktiviteter for å bygge fellesskap og lage et miljø innad i organisasjonen.

Vi trenger deg som er initiativrik og har lyst til å utfolde deg i styrearbeid, og som vil bidra til å gjøre studenttilværelsen mer givende og spennende. Dette vil gi deg gode erfaringer og et nettverk som du kan bruke som et springbrett for å bli mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Leder
Ansvar for drift av Logistikkforum, tals- og kontaktperson for Logistikkforum. Har oversikt over styrets arbeid, korrigerer og fordeler oppgaver. Følger opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute i tillegg til oppfølgning og gjennomføring av administrative oppgavene i styret.

Nestleder
Bistår leder på styremøtene. Leder styremøtene om leder eventuelt ikke kan stille. Har medansvar for korrigering av prosjekter med styret. Følger opp styremedlemmene, kommer med råd og hjelper til med oppgavene deres.

Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig vil man ha ansvar for økonomistyringen til Logistikkforum, ulike budsjett og regnskap og det følges opp riktig.

Bedriftsansvarlig
Som bedriftsansvarlig har du ansvar for at kontakten med næringslivet opprettes og bevares. I samsvar med styret, planlegge et foredrag med noen fra en bedrift, så prøv å finne kontaktinformasjonen til den evt bedrift.

Konferanseansvarlig
Konferanseansvarlig (KF) bærer hovedansvar for studentene som sendes på den årlige Transport og Logistikk konferansen som avholdes i midten av oktober på Gardermoen. Tette samtaler med våre samarbeidspartnere og tidligere konferanseansvarlig.

Markedsføringsansvarlig
Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for markedsføring som skjer i Logistikkforum. Markedsføringsansvarlig har også overordnede ansvar for LF sin Facebookside, andre sosiale medier og skjermene rundt om på skolen. Sammen med resten av styret vil dette vervet gå ut på å få Logistikkforum godt profilert blant våre studenter.

Styremedlem
Som styremedlem i logistikkforum innebærer det å ta del i utvalget ved å hjelpe til der det trengs for å jevne ut arbeidsmengden, i tillegg til delta på møter, komme med innspill og meninger.

Logistikkonfernanse

Vil du komme i kontakt med oss er det bare å sende en e-post!
Ellers kan du finne oss på Facebook eller Instagram.