Karriereforum

  Publisert:Sist oppdatert:

  Karriereforum er et utvalg ved Studentersamfunnet i Molde som jobber opp mot næringslivet for å sikre at høgskolen skal være en attraktiv arena for rekruttering.

  Karriereforum

  Hva gjør vi i Karriereforum?

  Vårt største arrangement i løpet av skoleåret er Karrieredagen. Her stiller mange ulike bedrifter opp og står på stands og holder bedriftspresentasjoner. Dette gir både bedriftene og studenter gode muligheter for nettverksbygging. Blant deltakerne er det både lokale, nasjonale og internasjonale bedrifter.

  Vi i Karriereforum fokuserer på å tilrettelegge for, og hjelpe studentene ved høgskolen i Molde til å ta et steg ut i arbeidslivet, og starte sin karriere.

  Om vervene i Karriereforum

  Leder:Som Leder i Karriereforum skal man ha kontroll på hva som skal gjøres i løpet av året. Man skal delta på husmøtet, arrangere møter for utvalget og alltid være frempå når det kommer til arrangement arrangert av Karriereforum eller som Karriereforum skal delta på. Lederen skal også være tilstede å hjelpe alle vervene i Karriereforum, veilede eller ta avgjørelser dersom det ikke kommer til en enighet. Jevnlig sjekk av mail samt booking av rom som skal være i bruk. Lederen skal også være oppdatert på økonomien til utvalget og sørge for at alt går som det skal. Som ny leder må man ansette nytt styre og informere alle om diverse informasjon som trenger å bli gitt ut.

  Nestleder: Stillingen som Nestleder i Karriereforum går hovedsakelig ut på å fungere som leder ved lederens fravær. Dette innebærer føre møtereferat, delta på husmøtet, mm. Stillingen går også ut på å hjelpe de andre medlemmene hvor det måtte behøves.

  Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig sørger for faktura ut er betalt, overføringer av spons, samt ha en oversikt over økonomien til Karriereforum. Her er tett samarbeid med økonomiansvarlig på skoleni Studentsamskipnaden i Molde - SiMolde, Hege Karina Bøe.

  Arrangementansvarlig: Arrangementansvarlig har i hovedoppgave å finne foredragsholder til de arrangement som er aktuelle. Denne personen sørger for at innleid personell blir opplyst om tidspunkt og sted for arrangementet.

  Markedsføringsansvarlig: Som medieansvarlig har man i all hovedsak oppgaver knyttet til det som har med sosiale medier, nettside og promotering å gjøre. Dette går blant annet ut på å lage forskjellige posters/plakater, infoskriv, avis og innlegg som skal publiseres på Facebook og Instagram. Infoskrivet sendes ut med påmeldingsskjema til alle bedrifter som er invitert til Karrieredagen. Skrivet inneholder blant annet informasjon om Høgskolen i Molde og Karriereforum, samt informasjon om selve Karrieredagen. Avisen som deles ut under Karrieredagen inneholder informasjon om de ulike bedriftene som deltar i tillegg til program og relevant informasjon. Som medieansvarlig har man også ansvar for å presentere alle nye medlemmer på sosiale medier og jevnlig promotering av diverse arrangementer eller hendelser. Dette kan også innebære fotografering/videoopptak/redigering dersom man har slike kunnskaper og ferdigheter. Det er viktig med jevnlig publisering og promotering gjennom alle kanalene.

  Bedriftskontakt: Stillingen som bedriftskontakt går ut på å holde kontakt med bedriftene som er påmeldt til Karrieredagen. Man skal også kontakte bedrifter som er relevant til de forskjellige studiene ved Høgskolen i Molde. Stillingen krever mye arbeid, ettersom man må alltid passe på mailen hvis det er noen spørsmål fra bedriftene eller nye påmeldinger. Ansvaret til bedriftskontakten er å passe på at det er bedrifter påmeldt til Karrieredagen, at påmeldingsskjema og infoskriv til bedriftene blir sendt, og at fakturaene blir levert til enten økonomiansvarlig eller Hege. Man må også sette opp hvilken tid bedriftspresentasjonene skal være, og sende en "påminnelse-mail" når dagen nærmer seg.

  Styremedlem: Karriereforum har hatt 2 styremedlem rettet mot verv og 1 styremedlem som ikke har vært rettet mot noe verv.

  Styremedlem medieansvarlig: I sin rolle som styremedlem rettet mot medieansvarlig, har det vært generelt hjelp med det som trengtes, men hovedsakelig rettet mot alt som har med media å gjøre. Her har medlemmet både ringt til forskjellige bedrifter, men også laget plakater og redigert bilder som har blitt brukt til diverse. –

  Styremedlem bedriftskontakt: På lik linje med styremedlem 1 har denne personen vært til generell hjelp, men har hatt fokus til å hjelpe bedriftskontakten. Det har gått ut på å planlegge karrieredagen, kontakte bedrifter, sette sammen bedriftsliste samt promotert på vaffelonsdag.

  - Det siste styremedlemmet har hjulpet til der det måtte være nødvendig. Styremedlemmet har ringt til bedrifter, samt kontakte trykkeriet på skolen for å diskutere eventuell avis