iStudent

Publisert:Sist oppdatert:

iStudent er en frivillig organisasjon av studenter for studenter ved Høgskolen i Molde. Formålet til iStudent er å ivareta og fremme studentenes sosiale og kulturelle interesser.

I Student Styre 2018 Medium

iStudent er en frivillig organisasjon av studenter for studenter. iStudent skal sørge for at studentene har et sosialt tilbud mens de studerer. iStudent er ett av flere bindeleddet mellom ledelsen og studentene, og vi består av flere utvalg hvor studentene kan opprettholde sine interesser. iStudent har også ansvaret for å arrangere de to største arrangementene ved høgskolen: Åpningsuka og Vinteruka.

Hovedstyret i iStudent og utvalgene

iStudent består av et hovedstyre og en rekke underutvalg. Disse utvalgene driver med forskjellige aktiviteter. Noen er faglige utvalg som jobber med ulike tilbud til studenter på de ulike studiene, andre driver studentbaren Smuget eller arrangerer Karrieredag. Det er også idrettslag og friluftsgruppe. Her er det noe for alle!

Om hovedstyret i iStudent

Hovedstyret består av fem personer som fyller vervene som leder, nestleder, økonomiansvarlig, ukesansvarlig og utvalgsansvarlig.

Leder

Leder i iStudents hovedstyre har det overordnede ansvaret for Studentersamfunnet i Molde. Leder har ansvar for den daglige driften slik at studentersamfunnet er i stand til å opprettholde et godt sosialt og kulturelt tilbud for studentene ved Høgskolen i Molde. Som leder er man iStudents ansikt utad. Leder skal i tillegg sikre en god kommunikasjon mellom iStudent og Høgskolen i Molde og Studentskipnaden i Molde.

Nestleder

Nestleders hovedansvar er å støtte opp resten av styret med ulike oppgaver og kontrollere at alle i styret gjennomfører oppgavene sine. Nestleder er ansvarlig for planlegging av hovedstyrets møter og skriver referat/protokoll.  Andre oppgaver nestleder har er bistå leder i å sikre et godt samarbeid innad i styret, delta i diskusjonen om ulike saker som kommer inn til styret og delta på planlegging og gjennomføring av større arrangement.

Økonomiansvarlig

Hovedstyrets økonomiansvarlig skal føre budsjett og ha god kontroll over utvalgenes pengebruk, samt signere utleggsskjema. Den økonomiansvarlige skal også svare på søknadene på mail og blant annet ha god dialog med regnskapsføreren for studentersamfunnet.

Ukeansvarlig

Ukeansvarlig er hovedstyret sin representant i styrene til Åpningsuka og Vinteruka og skal i tillegg sette styrene til begge ukene med støtte fra valgkomiteen til iStudent. Ukesansvarlig skal passe på at styrene til Åpningsuka og Vinteruka er produktive og at det er ydmyke for tidligere erfaringer, samt passe på de dokumenterer alt arbeid som gjøres. Man skal i tillegg rapportere tilbake om relevant aktivitet til hovedstyret, og passe på at de har all informasjon tilgjengelig.

Utvalgsansvarlig

Utvalgsansvarlig har hovedansvar for å følge opp utvalgene i iStudent. Utvalgsansvarlig holder månedlige husmøter og er tilgjengelig for utvalgene dersom de trenger hjelp eller råd.  Utvalgsansvarlig hjelper også til hvis det er noe som trengs generelt i hovedstyret.

 

Ta kontakt!

Utvalgene i hovedstyret i iStudent har eget kontor og møtelokale helt i den østlige enden av nittimetersskogen. Ta gjerne turen innom for å slå av en prat og ta en kaffe!

Du kan også legge til iStudent til på snapchat eller instagram for å få mer informasjon!

Facebook: https://www.facebook.com/iStud...
Snapchat: Moldestudenten
Instagram: moldestudenten

Kontakt oss på epost: istudent@himolde.no