Comitium

Publisert:Sist oppdatert:

Comitium er et forum relatert til juss- og samfunnsfagstudentene ved Høgskolen i Molde. Det er en sosial og faglig plattform som skal binde studiene og kullene sammen. Forumet skal ha som interesse å ivareta studentens ønske og sørge for tilbud innen fagrelaterte og sosiale aktiviteter.

Comitiumstyret1

Dette ønsker vi å gjennomføre gjennom foredrag, studieturer, debatter, sosiale kvelder og arrangementer med organisasjoner og næringslivet. Hver måned arrangerer Comitium ”PilsPreik”, en sosial kveld for juss- og samfunnsfagstudenter. I tillegg arrangerer vi pensumsrelaterte foredrag og debatter med politikere og jurister.

Skoleåret 2018/2019 består styret i Comitium av følgende medlemmer: 

  • Leder: Martine A. Smørdal
  • Nestleder: Martine B. Opsal
  • Økonomiansvarlig: Victoria S. Andersen 

Kontakt Comitium på e-post: comitium2016@gmail.com, eller facebook: Comitium – Juss og samfunnsforum