Comitium

  Publisert:Sist oppdatert:

  Comitium er et forum for juss- og samfunnsfagstudentene ved Høgskolen i Molde.

  Comitium Styre 2019 2020

  Om Comitium

  Comitium skal tilby faglige og sosiale møteplasser som kan bidra til å skape et godt studiemiljø på juss- og samfunnsfagstudiene ved skolen. Dette ønsker vi å gjennomføre gjennom foredrag, studieturer, debatter, sosiale kvelder og arrangementer med organisasjoner og næringslivet.

  Hver måned arrangerer Comitium ”PilsPreik”, en sosial kveld for juss- og samfunnsfagstudenter. I tillegg arrangerer vi pensumsrelaterte foredrag og debatter med politikere og jurister.

  Om vervene i Comitium

  Leder: En leder har et overordnet ansvar for utvalget, og er utvalgets ansikt utad. Lederen skal sammen med sitt styre sette planer for kommende aktiviteter og arrangementet for året. Videre har leder ansvaret for at disse planene blir delegert og utført. Til sist skal lederen være tilstede på arrangementene og være synlig for studentene.

  Nestleder: En nestleder skal bistå leder på møter, og ta over ledervervet dersom leder er fraværende. Videre skal en nestleder følge opp styremedlemmer, inspirere og oppmuntre. Nestleder skriver ofte referat på møter, og hjelper også øvrige styremedlemmer hvis det er nødvendig.

  Økonomiansvarlig: En økonomiansvarlig har ansvaret for å lage budsjett og føre regnskap. Den økonomiansvarlige skal søke om midler til Comitiums arrangementer, og sørge for at budsjettet overholdes. Til slutt må den ansvarlige til enhver tid holde seg oppdatert på hva som går inn og ut av Comitiums konto.