Comitium

Publisert:Sist oppdatert:

COMITIUM er et forum relatert til bachelor i juss og administrasjon, årsstudium i statsvitenskap, årsstudium i juridiske fag og master i SOL.

Comitium Logo

Comitium skal tilby faglige og sosiale møteplasser som kan bidra til å skape et godt studiemiljø på juss- og samfunnsfagstudiene ved skolen. Dette ønsker vi å gjennomføre gjennom foredrag, studieturer, debatter, sosiale kvelder og arrangementer med organisasjoner og næringslivet. Hver måned arrangerer Comitium «PilsPreik» – en sosial kveld for juss- og samfunnsfagstudenter. I tillegg arrangerer vi pensumrelaterte foredrag og debatter med politikere og jurister.

Verv i Comitum


Leder
En leder har et overordnet ansvar for utvalget, og er utvalgets ansikt utad. Lederen skal sammen med sitt styre sette planer for kommende aktiviteter og arrangementet for året. Videre har leder ansvaret for at disse planene blir delegert og utført. Til sist skal lederen være tilstede på arrangementene og være synlig for studentene.

Nestleder
En nestleder skal bistå leder på møter, og ta over ledervervet dersom leder er fraværende. Videre skal en nestleder følge opp styremedlemmer, inspirere og oppmuntre. Nestleder skriver ofte referat på møter, og hjelper også øvrige styremedlemmer hvis det er nødvendig.

Økonomiansvarlig
En økonomiansvarlig har ansvaret for å lage budsjett og føre regnskap. Den økonomiansvarlige skal søke om midler til Comitiums arrangementer, og sørge for at budsjettet overholdes. Til slutt må den ansvarlige til enhver tid holde seg oppdatert på hva som går inn og ut av Comitiums konto.

COMITIUM SØKER NYTT STYRET TIL HØSTEN 2020

Til det nye styret søkes det

- Leder
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Medieansvarlig


Alle som studerer på en av juss og samfunnsfaglinjene på høgskolen i Molde kan søke. Dette inkluderer også årsstudium og master.

Pga koronasituasjonen er fristen til å søke 1.juli, med mulig forlengelse om det trengs.
Alle intervju vil skje over nett, og det vil bli gitt opplæring og veiledning om det trengs.
Du trenger ikke å ha vært styremedlem tidligere for å søke, men det er en fordel om du har hørt om comitium og deltatt på våre arrangementer tidligere. Ellers tar vi i mot alle søknader med åpne armer.

Å være styremedlem i Comitium gir deg en gyllen mulighet til å øke det sosiale miljøet for studentene som studerer en av linjene i juss og samfunnsfag. Sammen med styret skal dere sammen lage arrangementer som både er faglig og sosial relevant for studentene på Høgskolen i Molde.

Om du har noen spørsmål kan du ta kontakt med oss på Facebook/mail eller leder Sunniva Johannessen.

Skriv inn ditt søknad her!

Kontakt oss gjerne på e-post eller på Facebook!