Comitium

Publisert:Sist oppdatert:

COMITIUM er et forum relatert til bachelor i juss og administrasjon, årsstudium i statsvitenskap, årsstudium i juridiske fag og master i SOL.

Comitium Logo

Comitium skal tilby faglige og sosiale møteplasser som kan bidra til å skape et godt studiemiljø på juss- og samfunnsfagstudiene ved skolen. Dette ønsker vi å gjennomføre gjennom foredrag, studieturer, debatter, sosiale kvelder og arrangementer med organisasjoner og næringslivet. Hver måned arrangerer Comitium «PilsPreik» – en sosial kveld for juss- og samfunnsfagstudenter. I tillegg arrangerer vi pensumrelaterte foredrag og debatter med politikere og jurister.

Verv i Comitum


Leder
En leder har et overordnet ansvar for utvalget, og er utvalgets ansikt utad. Lederen skal sammen med sitt styre sette planer for kommende aktiviteter og arrangementet for året. Videre har leder ansvaret for at disse planene blir delegert og utført. Til sist skal lederen være tilstede på arrangementene og være synlig for studentene.

Nestleder
En nestleder skal bistå leder på møter, og ta over ledervervet dersom leder er fraværende. Videre skal en nestleder følge opp styremedlemmer, inspirere og oppmuntre. Nestleder skriver ofte referat på møter, og hjelper også øvrige styremedlemmer hvis det er nødvendig.

Økonomiansvarlig
En økonomiansvarlig har ansvaret for å lage budsjett og føre regnskap. Den økonomiansvarlige skal søke om midler til Comitiums arrangementer, og sørge for at budsjettet overholdes. Til slutt må den ansvarlige til enhver tid holde seg oppdatert på hva som går inn og ut av Comitiums konto.

Kontakt oss gjerne på e-post eller på Facebook!


Vi trenger fire nye styremedlemmer og en medieansvarlig i Comitium.

Har du et ønske om å gjøre en liten ekstra innsats for studiemiljøet i år er du velkommen til å søke.

Som medlem av Comitium får du:

  • God erfaring fra styrearbeid
  • Gratis genser
  • Referanse på CV

Er dette noe som passer for deg send oss en søknad på skjemaet under hvor du skriver litt om deg selv og om hvilken stilling du søker på og hvorfor.