Renhold etter studentarrangement

  Publisert:Sist oppdatert:

  Når kantina blir brukt til studentarrangement på kveld/helg, og det vil bli behov for ekstra renhold, skal dette bestilles i god tid før arrangementet.

  Reinhald

  Rydding og renhold etter alle arrangement på kveld/helg i høgskolen sine lokaler

  Når kantina blir brukt til studentarrangement på kveld/helg, skal det etter arrangementet ryddes slik at lokalet er klart for renhold. Renholderne skal ikke rydde etter arrangement.

  Rydding betyr:

  • Alle møbler skal settes på plass (se tegning som viser plassering)
  • Alt søppel/tomgods skal fjernes til anvist plass
  • Bord/benker skal vaskes over
  • Gulvet skal dras over med mopp

  Ved arrangement som foregår på kveldstid søndag-torsdag, vil høgskolen sine renholdere (forutsatt at lokalene er ryddet!), vaske som normalt morgenen etter.

  Avtale om kjøp av renhold etter arrangement fredag eller lørdag

  Når arrangement skjer på fredag eller lørdag kveld må lokalene vaskes etter at arrangementet er ferdig, slik at høgskolen sine lokale er rengjort og klar for andre brukere dagen etter et arrangement. Alle rom som har vært brukt skal vaskes etter arrangementet (også korridorer og toalett/garderober).

  SiMolde/arrangør er ansvarlig for renhold etter slike arrangement, men etter forhåndsavtale kan slikt renhold kjøpes av høgskolen.

  Hvis høgskolens renholdere ikke kan ta på seg oppdraget, vil HiMolde stille utstyr til disposisjon.

  Pris

  Pris for renhold etter arrangement fredag/lørdag (kantine/korridor/toalett/gangareal i underetasje): kr 1.500,-.
  Ved bruk av større areal må det avtales pris i hvert enkelt tilfelle.


  Randi Gammelsæter
  Personal- og økonomidirektør