Styret i Studenttinget

  Publisert:Sist oppdatert:

  Styret i Studenttinget har ansvar for den daglige driften av tinget. Det er også de som utarbeider saker og setter opp innkalling til møter.

  Styret 2019/2020

  Påtroppende styre i Studenttinget (for studieåret 2019/2020):

  Leder: Markus Lilleheil
  Nestleder: Bemnet Meselu
  Økonomiansvarlig: Jomar Dale
  Fagpolitisk ansvarlig: Malin Førde
  Informasjonsansvarlig: Øyvind A. K. Ordemann


  Avtroppende styre:

  • Knut Eikre
  • Kristoffer H. Thorvaldsen
  • Katrine Bjørnbakk
  • Henrik Tronstad