Studenttinget

  Publisert:Sist oppdatert:

  Studenttinget ved Høgskolen i Molde er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for å fremme studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

  1278053 370104073092594 430901983 O

  Hva gjør Studenttinget?

  Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling, som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner også studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

  Styret i Studenttinget

  Styret i Studenttinget har ansvar for den daglige driften av tinget. Det er også de som utarbeider saker og setter opp innkalling til møter.

  Styret 2019/2020

  Påtroppende styre i Studenttinget

  • Leder: Markus Lilleheil
  • Nestleder: Bemnet Meselu
  • Økonomiansvarlig: Jomar Dale
  • Fagpolitisk ansvarlig: Malin Førde
  • Informasjonsansvarlig: Øyvind A. K. Ordemann

  Avtroppende styre:

  • Knut Eikre
  • Kristoffer H. Thorvaldsen
  • Katrine Bjørnbakk
  • Henrik Tronstad

  Posisjoner i Studenttinget

  Representanter

  Hver av de tre avdelingene (LOG, HS og ØS) får en viss mengde representanter til Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

  Styret

  Styret (leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig) står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

  Kontrollkomité

  Kontrollkomité passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget. Det sitter to personer i kontrollkomiteen.

  Hvem er valgt inn i Studenttinget?

  Hver av de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde (LOG, HS og ØS) får en viss mengde representanter til Studenttinget. Disse representantene utgjør forsamlingen i Studenttinget og har stemmerett i saker.

  Forsamlingen i Studenttinget

  Forsamlingen i Studenttinget består av representanter fra de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde.

  Forsamlingen 2019/2020 består av:

  Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS):

  • Kristoffer H. Thorvaldsen
  • Emilie S. Grimnes
  • Sunniva Johannessen
  • Michael R. Larsen
  • Malin N. Førde
  • Jomar Dale
  • Øyvind A. K. Ordemann
  • Bemnet Meselu


  • Avdeling for helse- og sosialfag (HS):
  • Karoline Hildre
  • Anette Haugland
  • Susanne Fuglstad
  • Elise K. Kaald
  • Lena Elgsaas
  • Eline Nordeen


  (Fire ledige plasser kan suppleres til høsten)


  Avdeling for logistikk (LOG):

  • Andreas Selseth
  • Morten Lygresten
  • Ingvild Aase
  • Kenneth Tong
  • Markus Lilleheil
  • Runar Berg


  Kontrollkomitéen

  • Runar Berg
  • Karoline Hildre