Om Studenttinget

  Publisert:Sist oppdatert:

  Studenttinget ved Høgskolen i Molde er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for å fremme studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

  Hva gjør Studenttinget?

  Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling, som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner også studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

  Posisjoner i Studenttinget

  Representanter

  Hver av de tre avdelingene (LOG, HS og ØS) får en viss mengde representanter til Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

  Styret

  Styret (leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig) står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

  Kontrollkomité

  Kontrollkomité passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget. Det sitter to personer i kontrollkomiteen.

  Bli med!

  Alle studenter kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen, forsamlingen og utvalg, verv og nemder. Er du interessert i å være med i Studenttinget, ta kontakt!

  Send oss gjerne en mail, tinget@himolde.no, eller besøk vår Facebook-side.