Læringsmiljøutvalg (LMU)

  Publisert:Sist oppdatert:

  LMU er den totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring.- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo, Universitetsforlaget.

  Kartlegging av status læringsmiljø

  For at LMU skal være en god rådgiver for ledelsen og styret i spørsmål vedrørende læringsmiljø, må LMU ha god kjennskap til status og rammebetingelser for LMU sitt arbeid. Arbeidet starter med å skaffe oversikt over hva dette handler om, og så lage enkle rutiner for hvem som skal sørge for at LMU får denne informasjonen. Her er noen eksempler:

  • Lærestedets strategi og måldokumenter
  • Tilbakemeldinger fra studentene eller andre
  • HMS-/avviksrapportering og varslingssaker
  • Tilsynssaker og klagesaker fra studentene
  • Læringsmiljøundersøkelser
  • Student- og trivselsundersøkelser
  • Ulike typer evalueringer, f.eks. fra NOKUT
  • Tildelingsbrev og myndighetskrav
  • Lærestedets ulike sentrale rapporteringer

  LMU bør aktivt bidra inn i de forskjellige delene av prosessen med disse kartleggingene og uttale seg om resultatene. Med god forståelse av hva som er status og hvor skoen trykker ved institusjonen, vil LMU være en troverdig rådgiver når utvalget gir anbefalinger og uttalelser.

  Hvem er representert i LMU?

  Universitets- og høgskoleloven beskriver formelle krav til LMU når det gjelder sammensetningen og ledervervet:

  • Studenter og ansatte skal ha like mange representanter.
  • Studentene og ansatte skal bytte på å ha ledervervet annet hvert år.

  En LMU-periode kan følge kalenderår, studieår eller en annen inndeling. Dette er det opp til lærestedene å organisere.

  Noen av de viktigste egenskaper hos en LMU-representant er å ha kunnskap og engasjement for læringsmiljøsaker, samt god organisasjonsforståelse.

  Et aktivt LMU er bare mulig dersom representantene har egenskaper som gjør at de er i stand til å følge opp saker direkte, enten på grunn av sin rolle ved institusjonen eller sine forutsetninger for å følge opp en sak ved institusjonen.

  Les mer om LMU hos Universal og/eller hos HiMolde.


  Ønsker du å bidra til et bedre læingsmiljø på skolen? Ta kontakt med Studentinget!