Hvem er valgt inn i Studenttinget

  Publisert:Sist oppdatert:

  Hver av de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde (LOG, HS og ØS) får en viss mengde representanter til Studenttinget. Disse representantene utgjør forsamlingen i Studenttinget og har stemmerett i saker.

  Forsamlingen i Studenttinget

  Forsamlingen i Studenttinget består av representanter fra de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde.

  Forsamlingen 2019/2020 består av:

  Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS):

  Kristoffer H. Thorvaldsen

  Emilie S. Grimnes

  Sunniva Johannessen

  Michael R. Larsen

  Malin N. Førde

  Jomar Dale

  Øyvind A. K. Ordemann

  Bemnet Meselu


  Avdeling for helse- og sosialfag (HS):

  Karoline Hildre

  Anette Haugland

  Susanne Fuglstad

  Elise K. Kaald

  Lena Elgsaas

  Eline Nordeen


  (Fire ledige plasser kan suppleres til høsten)


  Avdeling for logistikk (LOG):

  Andreas Selseth

  Morten Lygresten

  Ingvild Aase

  Kenneth Tong

  Markus Lilleheil

  Runar Berg


  Kontrollkomitéen

  Runar Berg

  Karoline Hildre