Studenttinget

Publisert:Sist oppdatert:

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for å fremme studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

Hva gjør Studenttinget?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg, som sikrer studentene representasjon. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen. 

Posisjoner i Studenttinget

Representanter fra avdelingene

Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikkAvdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamligen Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Det er 5 representater fra helse og sosialfag, 7 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 4 representanter fra logistikk.

Styret 

Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.  

Kontrollkomite

Det sitter to representanter fra Studenttinget i Kontrollkomiteen. Kontrollkomite passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Hvem kan bli med i Studenttinget?

Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen og forsamlingen.