Studenttinget

Publisert:Sist oppdatert:

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for å fremme studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

Hva gjør Studenttinget?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg, som sikrer studentene representasjon. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen. 

Posisjoner i Studenttinget

Representanter fra avdelingene

Hver av de tre avdelingene (LOG, HS og ØS) får en viss mengde representanter til Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Styret og kontrollkomite

Styret (leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig) står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.  Kontrollkomite passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Bli med!

Alle studenter kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen, forsamlingen og utvalg, verv & nemder.

Ta kontakt på tinget@himolde.no

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/studenttinget...

Kontakt Studenttinget

tinget@himolde.no