Om MSI

Publisert:Sist oppdatert:

Aktivitetene som MSI, Moldestudentenes idrettslag, arrangerer skal også være med på å bidra til et bedre studentmiljø og kameratskap på tvers av studieretningene ved høgskolen.

Styret i MSI studieåret 2018/2019:

Litt om vervene i MSI:

  • -Leders ansvar er å drive MSI på en forsvarlig måte. Leder skal ha kontroll over de ulike aktivitetene, og at de drives på en god måte, samt og fordele oppgavene som er i MSI. Leder hjelper også til med det jeg kan i MSIL dersom det trengs. Leder har anvar for å kalle inn til møter i styret for MSI.
  • Nestleder deltar på alle styremøter og hjelper til der det trengs. Er med på alle arrangementer, og er stedfortreder for leder.
  • -Treningsromansvarlig har ansvar for treningsrommet på skolen. Det er viktig å holde orden i treningsrommet slik at det skal være en god opplevelse å trene i vårt treningsrom. Ellers deltar treningsromansvarlig på andre aktivteter i MSI og hjelper til der det trengs.
  • -Økonomiansvarlig har ansvar for MSIs økonomi og at MSI har en forsvarlig drift økonomisk.  Økonomiansvarlig setter opp budsjett.  
  • -Futsalansvarlig har ansvaret for å drive futsaltreningene. Ansvarlig for å ta med utstyr til treningene, deler inn i lag og setter i gang treningen.
  • Leder for fotballlaget har ansvar for alt som vedrører fotballagene: Sette opp treningstider, sørge for baneleie, setter opp kontrakter og skaffer sponsorer.