Meld inn arrangement

Meld inn arrangementer med studenter i målgruppen her!

Vi ønsker alle aktører velkommen til å melde inn arrangementer hvor studenter er i målgruppen. Både studentorganisasjoner og andre aktører i Molde og Kristiansund regionen.

Ansvarlig redaktør for moldestudent.no vurderer alle innsendte arrangement fortløpende.

Bilde

Det viktig å tenke at bildet du legger inn skal fungere med begge visningene, dvs både kvadratisk og ca 4:3 format. Om mulig, unngå tekst på bildet.

  • * Velg by:
  • * Arrangementstype: