Molde Kristiansund

iStudent styret 2023

Sist oppdatert 9. desember 2022 kl.15:02
Det skal innsettes nytt styre ved årsmøtet i slutten av februar, vi trenger derfor søkere til iStudentstyret 2023

Hva er iStudent?

iStudent er studentersamfunnets øverste organ. iStudent har ansvaret for utvalgene og deres økonomi. iStudent er også ansvarlig for artige arrangementer som blåtur og banketter samt 17.mai. iStudent står også ansvarlig for oblatordningen og oppretting og vedlikholdelse av samarbeidsavtaler med bedrifter i Molde. Så iStudent gjør mye artig, men som medlem i iStudent er du skolen og studentersamfunnet ansikt utad som medfører medansvar knyttet til oppførsel og holdninger, å sitte i iStudent krever at man er motivert for andre og at man kan sette av en god del tid til møtevirksomhet og jobbing.

Stillingsbeskrivelser

Leder


Leder har som hovedområde å kontrollere at alle organer i studentersamfunnet fungerer optimalt til enhver tid.

Det er leder sitt ansvar at styremedlemmene i hovedstyret har god nok informasjon og tilretteleggelse for å utføre de arbeidsoppgaver de er gitt.

Leder skal ikke utføre andre styremedlemmers oppgaver, dersom det ikke ligger spesielle årsaker til grunne for dette.

Leder kan ta sjefavgjørelser i situasjoner hvor personen mener at dette er for det beste.

Alle avgjørelser som tas av leder, skal informeres til resten av styret dersom det er handlingsrom for dette.

Leder har hovedansvaret for alle handlinger som gjøres av hovedstyret, og må stå ansvarlig for alle avgjørelser som tas på vegne av iStudent. Dette gjelder både interne og eksterne.

Leder skal være åpen for alle meninger i interne diskusjoner i styret, og skal ta med alle meninger i betraktning ved avgjørelser.

Leder skal vise tillitt til alle styremedlemmer.

Leder skal hele tiden gi feedback til styremedlemmer.

Leder skal alltid holde nestleder informert om alt som skjer rundt hovedstyret, og skal engasjere nestleder i alle saker.

Leder må ikke inkludere styremedlemmer dersom det ikke er behov for en felles avgjørelse.

Leder skal ha taushetsplikt ovenfor sine styremedlemmer.

Leder skal holde styremøtene i Hovedstyret.

Leder skal delegere de generelle oppgavene til Hovedstyret mellom styremedlemmene.


Nestleder

Nestleder skal steppe inn som leder i de situasjoner hvor leder ikke har mulighet.

Nestleder skal være oppdatert på styresaker til enhver tid.

Nestleder har i oppgave å skrive hovedstyrets møtereferater, og laste dem opp i riktig mappe i Teams. Dersom ikke nestleder har mulighet til å stille på møte, har personen ansvar for å gi oppgaven til et annet styremedlem.

Nestleder skal sette opp styremøter etter samtale med leder.

Nestleder skal, i samarbeid med leder, se til at alle styreverv i hovedstyret fungerer optimalt.

Nestleder skal være tilgjengelig for å kunne avlaste leder i hektiske perioder.


Ukesansvarlig

Ukesansvarlig er hovedstyrets representant i Åpningsuka og Vinteruka

Ukesansvarlig skal sikre at styrene opererer på riktig måte i henhold til normer og regler.

Ukesansvarlig skal sørge for at styrene er effektive, produktive og ydmyke for tidligere erfaringer fra andre styrer i Åpningsuka og Vinteruka.

Ukesansvarlig skal sørge for at det delegeres ansvar innad i styrene til dokumentasjon av fortløpende arbeid, styremøter og vedtak. Videre skal dette ansvaret resultere i en rapport som skal presenteres for iStudents hovedstyre.

Ukesansvarlig skal, så tidlig som mulig på vårsemesteret, nedsette et Åpningsukestyre. I samme situasjon for Vinteruka skal Ukesansvarlig nedsette et styre for Vinteruka så tidlig som mulig på høstsemesteret.

Valg av styrer for Åpningsuka og Vinteruka skal gjennomføres med støtte fra iStudents leder.

Ukesansvarlig skal, som nevnt i ’felles ansvar for alle verv’, informere hovedstyret om fortløpende status.


Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har ansvar for Studentersamfunnet i Molde - iStudent sin økonomi.

Økonomiansvarlig skal til enhver tid være oppdatert på hovedstyrets økonomi, og hvordan styrets penger er bevilget.

Økonomiansvarlig skal stå for kontinuerlig dokumentasjon av sponsortildeling fortløpende gjennom kalenderåret.

Økonomiansvarlig skal kontrollere at utvalgene styrer økonomien på en riktig og bærekraftig måte.

Økonomiansvarlig har ansvar for at alle regninger som kommer inn til iStudent, blir betalt, og evt. levert videre til riktig mottaker.

Økonomiansvarlig skal håndtere sponsorer, og midler som kommer inn.

Økonomiansvarlig har ansvar for å holde kontroll på mailen.


Utvalgsansvarlig

Utvalgsansvarlig har ansvar for utvalgenes drift skjer innenfor de normer og regler (vedtekter) som Studentersamfunnet er bundet av.

Utvalgsansvarlig skal til enhver tid ha kontroll over aktiviteter som skjer i de ulike utvalgene.

Utvalgsansvarlig skal være bindeleddet mellom hovedstyret og utvalgene.

Utvalgsansvarlig skal holde husmøte 1 gang i måneden, den første onsdagen i hver måned, eller ved behov.

Utvalgsansvarlig har ansvar for at møtene blir holdt, og at det blir skrevet referater fra møtene. Referater skal legges ut på dropboxen til utvalgene.

Utvalgsansvarlig skal holde arrangementsansvarlig oppdatert på reel informasjon om utvalgenes aktiviteter og arrangementer.

Utvalgsansvarlig har ansvar for at utvalgene fungerer optimalt.

Søk iStudent her: https://nettskjema.no/a/304396


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.