Molde Kristiansund
Arrangement
Webinar: Studenter og livskvalitet
12. February kl.9:00—11:00
Billett: GRATIS
Arrangør: StudyTrondheim og Velferdstinget Trondheim, Ålesund og Gjøvik

Webinar: Studenter og livskvalitet

Sist oppdatert 5. februar 2021 kl.6.16

StudyTrondheim og Velferdstinget Trondheim, Ålesund og Gjøvik arrangerer webinar om Studenter og livskvalitet: Hva vet vi egentlig om hvordan det oppleves å være student?

Gjennom tradisjonelle surveyundersøkelser som Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) har vi god kjennskap til hvor mange av studentene våre som sliter. Det vi derimot vet mindre om er hva det er som gjør at de har det bra, trives, mestrer og opplever mening. For at vi skal kunne forebygge psykiske helseutfordringer og styrke studenthelsa er det derfor viktig å få kunnskap om mer enn bare problemer og symptomplager. Vi må begynne å snakke med studentene om deres hverdagsliv! Gjennom studiebynettverket StudyTrondheim er det satt i gang et nasjonalt pilotprosjekt om studenter og livskvalitet: «In my experience».