Molde Kristiansund
Arrangement
Møte i Studenttinget
1. September kl.12:15—13:30
A. 1.020.
Billett: Ingen billett
Arrangør: Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Møte i Studenttinget

Sist oppdatert 25. juni 2021 kl.8.49

Velkommen til det første møtet i Studenttinget for studieåret 2021/2022!

Alle studenter er velkomne til å være tilstede på møtet.

Saker på agendaen er:

1. Suppleringsvalg til Studenttinget

2. Valg av styremedlemmer i Studenttinget

3. Valg av tillitsvalgte ved ulike nemnder og utvalg ved HiMolde

4. Valg av styrerepresentanter i SiMolde - Studentsamskipnaden i Molde

Alle studenter kan stille til valg! Du kan melde deg som kandidat i skjema som blir publisert her 1. august, eller i selve møtet 1. september.