Molde Kristiansund
Arrangement
Årsmøte MSI
26. February kl.22:00—0:00
A-2.042 HiMolde
Billett: Ingen billett
Arrangør: Moldestudentenes idrettslag

Årsmøte MSI

Sist oppdatert 10. februar 2021 kl.13.41

Styret i MSI innkaller til årsmøte for 2021, romnummer kommer. Dette årsmøtet gjelder for alle stemmeberettigede medlemmer som har betalt medlemskontingent.Klikk "skal", registrer deg på linken og påse at medlemskontigenten er betalt før møtet starter.

Saksliste kommer 8. februar, endringer som følge av innsendte saker vil bli oppdatert minst én uke før årsmøtet. Forslag til andre saker kan sendes til msi@himolde.no *senest* innen 17. februar.

Alle stillingene er åpne og valgbare. Det skal velges:

- Leder
- Nestleder
- Styremedlemmer (minst ett varamedlem)
- Kontrollutvalg (minst ett varamedlem)Blant styremedlemmene er følgende roller mulig å tinge:
- Sportslig leder herrefotball
- Sportslig leder damefotball
- Økonomiansvarlig
- Studentidrettsansvarlig
- Styremedlem

Følg med på Facebook for info, spørsmål kan stilles i arrangementet, på facebook eller sendes på mail til msi@himolde.no