iFri søker styremedlemmer!

Publisert:Sist oppdatert:

Er du interessert i friluftsliv? Da er iFri noe for deg! iFri arrangerer turer av alle slag med ulikt ferdighetsnivå for alle studenter ved Høgskolen i Molde.

Om vervene

Vervene som skal fylles er: styremedlem, økonomiansvarlig, markedsføringsansvarlig, nestleder og event/koordinator.

Mer om vervene:

Lederens oppgave i IFRI er å skrive årsberetning, følge med på budsjettet, delegere ansvar, være kontaktpersonen opp mot Istudent, være med på Husmøter og signere utlegg.

Nestleders oppgave i IFRI er å ha kontroll og legge ut fortløpende meldinger på moldestudent.no, videre blir det å følge med på budsjettet og delta på husmøter.

Økonomiansvarlig skal føre et regnskap, huske å sende inn fakturaer, samt signere og sende inn utlegg og utarbeide et budsjett sammen med nestleder og leder. 

Markedsfører vil være den som sørger for å oppdatere studentene iform av instagram og facebook, vi tenker her da på en som reklamerer for arrangementene.

Eventkoordinator skal ha ansvaret for funksjonærer og være talsperson inn mot gruppen samt også legge til beskrivelser av arrangementet til funksjonærene.

Alles oppgave vil være å hjelpe der det trengs og bytte på hovedansvaret for aktiviteter og opprette arrangement så alle får prøvd dette.

 

Hva må du gjøre?

Skriv en kort søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du har lyst å være med i iFri. 

Søknaden sendes til ifri@himolde.no innen 31. januar