Molde Kristiansund

Studenttinget

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorginisasjon for studentene ved Høgskolen i Molde.
Sist oppdatert 3. november 2020 kl.5.48

Hva gjør Studenttinget?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens råd, nemder og utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Om Studenttinget

Representanter fra avdelingene

Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikk, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamlingen Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Det er 5 representater fra helse og sosialfag, 7 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 4 representanter fra logistikk.

Styret
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

Kontrollkomite
Det sitter to representanter fra Studenttinget i Kontrollkomiteen som passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Hvem kan bli med i Studenttinget?
Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen og forsamlingen.


Kontakt

Send oss en e-post: tinget@himolde.no

Følg oss på Facebook


Styret

Styret i Studenttinget har ansvar for den daglige driften av tinget. Det er også de som utarbeider saker og setter opp innkalling til møter.

Styret 2019/2020

 • Leder: Markus Lilleheil
 • Nestleder: Bemnet Meselu
 • Økonomiansvarlig: Jomar Dale
 • Fagpolitisk ansvarlig: Malin Førde
 • Informasjonsansvarlig: Øyvind A. K. Ordemann

Forsamlingen


Forsamlingen i Studenttinget består av representanter fra de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde.

Forsamlingen 2019/2020 består av:

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS):

 • Kristoffer H. Thorvaldsen
 • Emilie S. Grimnes
 • Sunniva Johannessen
 • Michael R. Larsen
 • Malin N. Førde
 • Jomar Dale
 • Øyvind A. K. Ordemann
 • Bemnet Meselu


Avdeling for helse- og sosialfag (HS):

 • Karoline Hildre
 • Anette Haugland
 • Susanne Fuglstad
 • Elise K. Kaald
 • Lena Elgsaas
 • Eline Nordeen

(Fire ledige plasser kan suppleres til høsten)


Avdeling for logistikk (LOG):

 • Andreas Selseth
 • Morten Lygresten
 • Ingvild Aase
 • Kenneth Tong
 • Markus Lilleheil
 • Runar Berg