Molde Kristiansund

Valg til Studenttinget ved Høgskolen i Molde

Vil du sitte i Studenttinget ved Høgskolen i Molde? Meld ditt kandidatur nå!
Sist oppdatert 23. februar 2021 kl.3.58

Har du lyst å stille til valg? Meld ditt kandidatur

Frist for å melde seg som kandidat er 12. mars kl. 12.00.

Valgdagene er 17. og 18. mars.

Høgskolen i Molde består av tre avdelinger og hver de tre avdelingene, Avdeling for logistikk, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamlingen Studenttinget.

Det skal velges inn 8 representanter fra Helsefag, 7 fra Logistikk og 6 fra Økonomi og samfunnsvitenskap.

Lurer du på hvilken avdeling ditt studieprogram tilhører? Sjekk denne oversikten.

Litt om Studenttinget

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Molde. Studenttinget jobber for å fremme studentenes interesser, og bedre studiehverdagen og studentvelferden ved høgskolen.

Styret i Studenttinget tar seg av den daglige driften av Studenttinget, forbereder saker til Studenttinget og sørger for å følge opp de beslutningene Studenttinget tar.

Studenttinget velger også studentrepresentanter til høgskolens råd og utvalg, som studieutvalget, læringsmiljøutvalget og avdelingsstyrene. I alle utvalg med beslutningsmyndighet skal studentene utgjøre minst 20 % av medlemmene.