Molde Kristiansund

Søk deg inn i iStudent-styret 2022

iStudent skal sette nytt styre for 2022, og vi ønsker at DU skal søke!
Sist oppdatert 19. januar 2022 kl.13:46Ønsker du å bidra i studiemiljøet ved Høgskolen i Molde? Er du en som liker å ta ansvar? Ønsker du et verv som ser bra ut på CV-en?

iStudent er det øverste organet i studentersamfunnet i Molde.
Som styremedlem i iStudent vil du få være med på å bestemme, og ta føring i studentersamfunnet.

Søknadsfrist 30. Januar 2022

Søk her

Ledige verv:

-Leder: Har øverste ansvar for at hovedstyret utfører en god jobb. Skal tilrettelegge og delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmene. Har hovedansvar for de beslutninger som tas av styret.

-Nestleder: Skal steppe inn som leder i de situasjoner leder ikke har mulighet. Har som oppgave å sette opp møter, og skrive styrets møtereferat. Er leders høyre hånd.

-Økonomiansvarlig: Har ansvar for iStudent sin økonomi. Skal til enhver tid være oppdatert på økonomien, og kunne gi informasjon om dette til de andre styremedlemmene. Skal kontrollere at utvalgene styrer sin økonomi på en riktig og bærekraftig måte.

-Ukesansvarlig: Er hovedstyrets representant i Åpningsuka og Vinteruka. Har ansvar for å nedsette styret for Åpningsuka og Vinteruka.

-Utvalgsansvarlig: Har ansvar for at utvalgene driftes innenfor de normer og regler som er satt av studentersamfunnet. Fungerer som bindeleddet mellom utvalgene og hovedstyret. Ansvar for å holde husmøte en gang i måneden.

Søk her

For spørsmål, send mail til sanderholmen96@gmail.com eller emma.berg@dabb.no