Molde Kristiansund

Lesesaler

HiMolde frigjør undervisningsrom til lesesaler.
Sist oppdatert 20. november 2020 kl.2.35

Siden alle eksamener ved HiMolde i blir digitale i år, står masse undervisningsrom tomme i eksamensperioden. HiMolde frigjør derfor disse arealene til lesesaler!

Rommene blir fordelt per studieprogram slik at hvert studie får "sin" lesesal, mens noen saler er åpne for alle.

Rommene er åpne mandag til fredag fra kl 07.00 – 21.00 fra uke 48 til og med uke 51.


Med andre ord: Mandag 23. november er det bare å pakke sekken og finne seg en plass på campus! Velkommen!

Oversikt over lesesalene

A-1.058: Årsstudium

A-2.005: Åpent for alle

A-2.040: Logistikk og SCM

A-2.042+043+044: Masterstudenter

A.2.116: Økonomi og administrasjon

A-2.135: Sport Management

A-2.136: IT og digitalisering

A-2.137: Juss og administrasjon

B-135: Vernepleie

B-136: Åpent for alle!

B-139 + B-140: Sykepleie

B-351 (Mastersalen): Masterstudenter og videreutdanning, av. HS.

Kontakt

Spørsmål? Ta kontakt på rombestilling@himolde.no