æStudent

  Publisert:Sist oppdatert:

  Ved Høgskolesenteret i Kristiansund har studentene en egen studentorganisasjon - ÆStudent.

  86728633 2475481346025249 4481685484455591936 O

  æStudenter en frivillig organisasjon av studenter for studenter ved Høgskolen i Molde ved Høgskolesenteret i Kristiansund . Formålet til æStudenter å ivareta og fremme studentenes sosiale og kulturelle interesser.

  Aktiviter som planlegges i år 2020: Vinterturen, Trafikklys fest, Ex-russefest, afterski, Åpningsuke, oktober fest, Halloween, julebord og mye mer!

  ​Utvalgene

  Leder

  Leder i æStudent hovedstyre har det overordnede ansvaret for Studentersamfunnet i Kristiansund. Leder har ansvar for den daglige driften slik at studentersamfunnet er i stand til å opprettholde et godt sosialt og kulturelt tilbud for studentene.. Som leder er man æStudents ansikt utad. Leder skal i tillegg sikre en god kommunikasjon mellom iStudent, Høgskolen i Molde og Studentsamskipnaden i Molde.

  Nestleder

  Nestleders hovedansvar er å støtte opp resten av styret med ulike oppgaver og kontrollere at alle i styret gjennomfører oppgavene sine. Nestleder er ansvarlig for planlegging av hovedstyrets møter og skriver referat/protokoll. Andre oppgaver nestleder har er bistå leder i å sikre et godt samarbeid innad i styret, delta i diskusjonen om ulike saker som kommer inn til styret og delta på planlegging og gjennomføring av større arrangement.

  Økonomiansvarlig

  Hovedstyrets økonomiansvarlig skal føre budsjett og ha god kontroll over utvalgenes pengebruk, samt signere utleggsskjema. Den økonomiansvarlige skal også svare på søknadene på mail og blant annet ha god dialog med regnskapsføreren for studentersamfunnet.

  Eventansvarlig

  Eventansvarlig er ansvarlig for å fremme det sosiale miljøet på HiKsu gjennom sosiale events. EKS på events er: Arrangement på utleide lokaler, (stort event.) Filmkvelder, spill kvelder, grilling, (mindre arrangementer som gjerne holder på HiKsu eller lignende.)

  PR-ansvarlig

  PR-ansvarlig har som oppgave å fremme hvilke aktiviteter som æStudent gjør. PR-ansvarlig har som mål å fremme æStudent sin betydning som det sosialet på HiKsu. Dette gjøres gjennom å dele bilder, videoer og ulike innlegg av de store og små sosiale arrangementene som æstudent arrangerer. Den ansvarlige skal bruke de forskjellige sosiale kanalene som Snapchat, Instragram, Facebook og lage artikler på hjemmesiden.

  Sekretær

  Arbeidet til sekretæren er å skrive et objektivt møtereferat om saker som er blitt diskutert på møtet og konkrete besluttninger og oppdateringer om ulike saker. Innkalle til møter sammen med leder samt arkivere sakslister og møtereferat. Arkivere gmailen og holde den ryddig og hjelpe leder og eventansvarlig med å skrive sammendrag av spørreundersøkelser. Sekretær og leder bør arbeide tett for å samarbeide om innkalling til møter og sakslister.

  Styremedlem

  Som styremedlem hjelper du til med å organisere og planlegge forskjellige arrangement som vi arrangerer, jobber for å få flest mulig medlemmer og står på stand for at studenter skal få vite mer om våre arrangement og hva æStudent er.

  ​Styret i æStudent studieåret 2020/2021

  Borger Sætrevik Leder

  Emil Lillevik Nestleder

  Emilie Nyborg PR-ansvarlig

  Timian Dahl Økonomiansvarlig

  Ingrid Johanne Riisnes Eventansvarlig

  Anna Lena Nævdal Sekretær

  Martin Knive styremedlem

  Loke Ledal styremedlem

  Catharina Sundal styremedlem

  Martine Fjørtoft styremedlem

  Martine Vestvik Gjerde styremedlem

  Charlotte Nekstad Neergaard styremedlem

  Anne MaLi Aspli Tranvik styremedlem

  Olve Handeland Styremedlem

  Magnus Olausen Styremedlem

  Kontakt oss

  Har du noen spørsmål eller andre henvendelser? Er det noen aktiviter du savner eller innspill for å styrke opp studiemiljøet? Ta kontakt med oss via:

  E-post
  Facebook
  Instagram